Klucze złożone w JPA i Hibernate

Każda jednostka JPA ma klucz podstawowy, ale niektóre jednostki mają więcej niż jedną wartość jako klucz podstawowy. W takim przypadku musisz użyć klucza złożonego. Ta wskazówka dotycząca języka Java przedstawia sposób korzystania z kluczy złożonych w JPA i Hibernacji.

Zauważ, że zakładam, że zostałeś wprowadzony do trwałości Java z JPA i Hibernate, w tym jak modelować jednostki i relacje za pomocą kluczy podstawowych. Jeśli nie znasz tych koncepcji, zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym trwałości języka Java z JPA i Hibernacją.

Kiedy potrzebujesz klucza złożonego

Rozważ tabelę cen produktów, która przechowuje ceny produktów na podstawie nazwy regionu i identyfikatora produktu. W takim przypadku Twoja tabela może zawierać wiele wierszy z tym samym identyfikatorem produktu, ale każdy powiązany z innym regionem. Będziesz potrzebować zarówno identyfikatora produktu, jak i nazwy regionu, aby jednoznacznie rozróżniać ceny produktów w różnych regionach.

Aby rozwiązać ten problem, użyjemy dwóch konstrukcji JPA:

Aby kontynuować czytanie tego artykułu, zarejestruj się teraz

Uzyskaj bezpłatny dostęp

Dowiedz się więcej Istniejący użytkownicy Zaloguj się