Co nowego w środowisku Apache NetBeans IDE dla języka Java 9

Apache Software Foundation wydała wersję produktową swojego NetBeans w wersji 9.0 IDE, z obsługą Java Module System wprowadzonego w zeszłym roku wraz z Javą 9. Moduły stanowiły najważniejszą funkcję w JDK 9, która została wydana we wrześniu 2017 roku.

Nowe funkcje open source IDE obejmują:

  • NetBeans 9.0 obsługuje wnioskowanie o typach zmiennych lokalnych, z nowymi wskazówkami, procedurami obsługi błędów i refaktoryzacjami do przekształcania do iz nowego typu Java Development Kit 10  var.
  • Do systemu modułów JDK 9 Jigsaw dodano jako paradygmat ModulePath do wykorzystania w modułach. Tryb ModulePath umożliwia korzystanie z modułów, oprócz obsługi długotrwałej classpathopcji wyszukiwania klas i plików zasobów przez środowisko wykonawcze.
  • Typ projektu NetBeans Java SE może być pojedynczym modułem JDK 9 przez dodanie pliku module-info.java w pakiecie domyślnym.
  • Nowy typ projektu modułowego Java pomaga opracować kilka modułów JDK 9 w jednym projekcie NetBeans opartym na Ant. Z tego typu projektu, zależności są zarządzane przez deklarowania exportsi requires w module-info.java. Wszystkie moduły są kompilowane jednocześnie.
  • Wsparcie w modułach dla pełnego cyklu Edycja-Kompilacja-Debug-i-Profil.
  • Możliwość wyświetlania zależności modułów w środowisku IDE.
  • Konsolowy interfejs użytkownika dla narzędzia REPL (read-eval-print-loop) powłoki Java Shell (JShell), który może być obsługiwany za pomocą konfiguracji projektu użytkownika.
  • Dodano akcje w profilerze Java do rozwijania i zwijania węzłów w wynikach tabeli drzewa.
  • Możliwość zmiany rozmiaru wyskakujących okienek w profilerze, aby ułatwić obsługę długich nazw klas lub metod.

NetBeans 9.0 dodaje również nowy projekt, Java Modular Project, do tworzenia kilku modułów JDK 9 w jednym projekcie opartym na Ant. Dzięki niemu projekty aplikacji modułowych Java można spakować do obrazu JLink w celu dystrybucji aplikacji i wymaganych modułów.

Oczekuje się, że przyszłe wydania IDE dodadzą nowe możliwości dla języków, w tym C ++ i PHP.

Skąd pobrać NetBeans 9.0

Możesz pobrać kod źródłowy i pliki binarne NetBeans 9.0 ze strony projektu.