JDK 13: Nowe funkcje w Javie 13

Java Development Kit (JDK) 13, najnowsza wersja standardowej Java, jest teraz dostępna jako wydanie produkcyjne. Najważniejsze to ulepszenia Z Garbage Collector, udostępnianie danych klas aplikacji oraz podglądy wyrażeń przełączników i bloków tekstowych. 

Jedna z możliwości zaproponowana dla JDK 13, która nigdy nie została dodana do oficjalnej listy, jpackagenarzędzie do pakowania samodzielnych aplikacji Java, została pominięta. Nie jest już brane pod uwagę w przypadku JDK 13.

Skąd pobrać kompilacje JDK 13

Kompilacje JDK 13 można pobrać z witryny internetowej jdk.java.net. Kompilacje JDK 13 są dostępne dla systemów Linux, MacOS i Windows.